informace- pravidla zástavy.

 

Naše služba slouží jako rychlá, krátkodobá půjčka. Na základě těchto principů jsou nastaveny veškeré naše obchodní podmínky. Pokud máte jistotu že půjčku splatíte do 28 dnů velmi Vám doporučujeme využít našich služeb. V tomto případě zaplatíte nízké a výhodné poplatky za nejkvalitnější služby v oboru.

Zástavní smlouvu uzavíráme standardně maximálně 4 týdny, tj. 28 dnů. Uzavřením zástavní smlouvy se zavazujete vrátit poskytnuté prostředky a zaplatit poplatky do specifikovaného data.

Po vypršení platnosti zástavní smlouvy použijeme Vaší zástavu k pokrytí naší pohledávky,

Poplatky za služby

hodnota zástavy

poplatek (% za týden)

0-9999

10

10000+

5

 

Chápeme, že se každý náš zákazník může dostat do krátkodobého problému se splatností. Proto nabízíme možnost využít naší nadstandardní sedmidenní ochranné lhůty

Pokud se rozhodnete Vaší zástavu u nás ponechat delší dobu, než stanoví zástavní smlouva můžete platnost Vaší smlouvy snadno prodloužit.

Za prodloužení zaplatíte jen standardní poplatek za počet týdnů, o kolik si smlouvu prodloužíte. Poplatek bude ve stejné výši jako v případě, kdy by se jednalo o smlouvu novou. Jeho výši si můžete snadno spočítat.

Nabízíme možnost snížení Vašich poplatků částečným uhrazením dlužné částky

 

Ochranná lhůta

V případě, že nemůžete ve smluvené lhůtě vyzvednout svoji zástavu a nechcete, abychom začali standartní proces prodeje zástavy, můžete využít sedmidenní ochranné lhůty, která prodlouží platnost Vaší zástavní smlouvy.

Pokud budete mít zájem o využití ochranné lhůty kontaktujte nás nejpozději poslední den platnosti Vaší smlouvy. V případě, že o ochrannou lhůtu nepožádáte, považujeme Vaší zástavní smlouvu za ukončenou.

Co je třeba k využití ochranné lhůty udělat?
kontaktovat nás (osobně, mailem nebo telefonicky) a nahlásit číslo Vaší zástavní smlouvy
po potvrzení přidělení ochranné lhůty naším pracovníkem se platnost Vaší smlouvy prodlouží o 7 kalendářních dnů
ochrannou lhůtu aplikujeme bez jakýchkoliv speciálních nebo skrytých poplatků
cena za aplikování ochranné lhůty je stejná jako běžný, týdenní poplatek za zástavu, odvíjí se od hodnoty Vaší zástavy.

Jsme na Vaší straně!!!!  Pokud požádáte o ochrannou lhůtu delší než jeden týden, v odůvodněných případech Vám s radostí vyjdeme vstříc.
Naším cílem v žádném případě není zisk z prodeje cenově podhodnocených zástav. Naopak, snažíme se o maximální možné ohodnocování zástav tak, abychom Vám mohli nabídnout finanční prostředky v optimální výši. Naším cílem je abyste v co nejrychlejším, pro Vás výhodném termínu, sami ukončili zástavní smlouvu s pocity dobré služby a dobrého obchodu.
 

Prodloužení platnosti zástavní smlouvy

V případě že potřebujete z jakéhokoliv důvodu prodloužit platnost své zástavní smlouvy o další 4 týdny, navštivte naší pobočku se svojí zástavní smlouvou, a to před vypršením její platnosti nebo před vypršením dohodnuté ohranné lhůty.

Pokud svou zástavní smlouvu neprodloužíte v době její platnosti nebo před vypršením dohodnuté ohranné lhůty, budeme ji považovat za propadlou a Vaši zástavu použijeme k uspokojení naší pohledávky.

Prodloužením platnosti zástavní smlouvy se rozumí zaplacení poplatku za služby za 4 týdny

 

Částečná úhrada dlužné částky

Kdykoli v průběhu trvání platnosti Vaší zástavní smlouvy můžete využít možnosti částečného uhrazení dlužné částky, které Vám umožní snížit poplatky za uložení zástavy. Rozložením splátek dluhu získáte nástroj k postupnému, pro Vaše potřeby optimálního, nebolestného splacení dluhu.


Co je třeba udělat?
 
navštívit naši zastavárnu s Vaší zástavní smlouvou vybrat si nejvhodnější variantu, jak využít aktuálně dostupné prostředky k optimalizaci Vaší zástavní smlouvy.
Po zaplacení poplatků z aktuálně platné zástavní smlouvy dále snížíme hodnotu Vaší smlouvy a tím získáte možnost ušetřit na poplatcích pokud potřebujete více informací kontaktujte nás.